Opłata za udostępnienie informacji publicznej

1. W zakresie opłaty za ponowne wykorzystanie informacji zasadą jest, że udostępnienie lub przekazanie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania jest bezpłatne.
2. Jeżeli realizacja wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów może być nałożona opłata za ponowne wykorzystywanie, jeśli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanej we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
3. Opłatę, o której mowa w ust.1 ustala się w oparciu o przepisy zawarte w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016r. poz. 352).

Metryka strony

Udostępniający: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Szumiel - Kierownik Wydziału Organizacji i Kadr WUP w Białymstoku

Wprowadzający: Danuta Brańska

Data wprowadzenia: 2014-08-27

Modyfikujący: Danuta Brańska

Data modyfikacji: 2016-11-16

Opublikował: Danuta Brańska

Data publikacji: 2014-08-27