Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Zarządzenie Nr 42 /2016
Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Białymstoku
z dnia 28 września 2016r.

w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku.

 

Na podstawie art. 13 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 r. poz. 352) oraz §13 pkt 18 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50/2015 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku (z późn. zm.), zarządza się co, następuje:

§ 1

W celu właściwej realizacji obowiązków wynikających z postanowień ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 r. poz. 352) wprowadza się „Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego będącej w posiadaniu Wojewódzkiego  Urzędu Pracy w Białymstoku”, stanowiące Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 § 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się wszystkim kierownikom komórek organizacyjnych i pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Janina Mironowicz
Dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Metryka strony

Udostępniający: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Mironowicz Janina - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Data wytworzenia: 2017-08-04

Wprowadzający: Danuta Brańska

Data wprowadzenia: 2012-02-21

Modyfikujący: Jadwiga Stachurska

Data modyfikacji: 2017-08-04

Opublikował: Jadwiga Stachurska

Data publikacji: 2012-02-21