Akty prawne

 

    Podstawowe akty prawne regulujące zakres i tryb zadań Funduszu

 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1256 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 06 maja 2010 roku o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z FGŚP (Dz. U. z 2010r. nr 106 poz. 674),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U. 2017 r. poz. 2041),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U. 2017 r. poz. 2027),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U. 2017 r. poz. 2007),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu (Dz.U. 2011 r. Nr 278 poz. 1637),
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 825 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie (Dz.U. 2011 r. Nr 262 poz. 1566),
 • Ustawa z dnia 11 października 2013r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 842 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1854),
 • Treść aktów prawnych regulujących działalność Funduszu znaleźć można na witrynie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku  http://wupbialystok.praca.gov.pl/rynek-pracy/akty-prawne

        

Metryka strony

Udostępniający: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok

Wytwarzający/odpowiadający: Mironowicz Janina – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Data wytworzenia: 2017-08-04

Wprowadzający: Beata Rutkowska

Data wprowadzenia: 2012-01-11

Data modyfikacji: 2018-05-21

Opublikował: Danuta Brańska

Data publikacji: 2012-01-11