Zestawienie majątku

Majątek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w latach:

2015

 

Zestawienie majątku WUP wg stanu na 31.12.2015 r.

Lp.

Nazwa

jednostki

Środki

trwałe

Podstawowe

WNP

Pozostałe śr. trwałe

Pozostałe

WNM

1

2

3

4

5

6

1.

WUP Białystok

2 868 308,69

187 223,86

778 911,27

43 014,99

2.

OT w Łomży

364 528,28

-

63 865,65

-

3.

OT w Suwałkach

178 930,57

3 477,00

65 161,25

-

 

 

 

Ogółem:

 

3 411 767,54

 

190 700,86

 

907 938,17

 

43 014,99

 

WUP w Białymstoku

Środki trwałe            :                                                                                 Pozostałe środki trwałe:

Grupa I           - 1 806 962,88 zł                                                       - 778 911,27 zł

Grupa IV        -    482 384,31 zł

Grupa VI        -    256 779,89 zł

Grupa VII       -    148 790,00 zł

Grupa VIII     -    173 391,61 zł

Razem:           2 868 308,69 - zł

 

OT Łomża

Środki trwałe:                                                                                 Pozostałe środki trwałe:

Grupa I           -    233 059,54 zł                                                       -  63 865,65 zł

Grupa IV        -     83 963,06 zł

Grupa VI        -      19 924,67 zł

Grupa VIII     -      27 581,01 zł

Razem:           -    364 528,28 zł

 

OT Suwałki

Środki trwałe:                                                                                 Pozostałe środki trwałe:

Grupa IV        -     68 679,80 zł                                                        - 65 161,25 zł

Grupa VI        -      33 463,38 zł

Grupa VIII     -      76 787,39 zł

Razem:           -    178 930,57 zł

 

WUP w Białymstoku

Podstawowe wartości niemat. lub prawne                        Pozostałe wartości niemat. lub prawne

- 187 223,86 zł                                                                                  43 014,99 -  zł

OT Suwałki

-  3 477,00 zł.

 

Zestawienie składników majątkowych obcych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku wg stanu na 31.12.2015 r.

 1. Składniki majątkowe obce – umowa bezpłatnego użyczenia Nr BT01/2011 z dnia 30.12.2011 r. (FGŚP)                       - stan:  62 165,33 zł.
 2. Składniki majątkowe obce – porozumienie w sprawie użyczenia nr P/3 zawarte dnia 14.11.2014 r.                             - stan:  49 263,96 zł.

 

Zestawienie majątku WUP wg stanu na 30.06.2015 r.

Lp.

Nazwa

jednostki

Środki

trwałe

Podstawowe

WNP

Pozostałe śr. trwałe

Pozostałe

WNM

1

2

3

4

5

6

1.

WUP Białystok

2 835 340,32

187 223,86

718 160,58

43 014,99

2.

OT w Łomży

345 566,93

-

62 430,65

-

3.

OT w Suwałkach

167 802,48

3 477,00

65 161,25

-

 

 

 

Ogółem:

 

3 348 709,73

 

190 700,86

 

845 752,48

 

43 014,99

 

WUP w Białymstoku

Środki trwałe            :                                                                                 Pozostałe środki trwałe:

Grupa I           - 1 806 962,88 zł                                                       - 718 160,58 zł

Grupa IV        -    459 215,94 zł

Grupa VI        -    256 779,89 zł

Grupa VII       -    138 990,00 zł

Grupa VIII     -    173 391,61 zł

Razem:           2 835 340,32 - zł

 

OT Łomża

Środki trwałe:                                                                                 Pozostałe środki trwałe:

Grupa I           -    233 059,54 zł                                                       -  62 430,65 zł

Grupa IV        -     65 001,71 zł

Grupa VI        -      19 924,67 zł

Grupa VIII     -      27 581,01 zł

Razem:           -    345 566,93 zł

 

OT Suwałki

Środki trwałe:                                                                                 Pozostałe środki trwałe:

Grupa IV        -     57 551,71 zł                                                        - 65 161,25 zł

Grupa VI        -      33 463,38 zł

Grupa VIII     -      76 787,39 zł

Razem:           -    167 802,48 zł

 

WUP w Białymstoku

Podstawowe wartości niemat. lub prawne                        Pozostałe wartości niemat. lub prawne

- 187 223,86 zł                                                                                  43 014,99 -  zł

OT Suwałki

-  3 477,00 zł.

 

Zestawienie składników majątkowych obcych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku wg stanu na 30.06.2015 r.

 1. Składniki majątkowe obce – umowa bezpłatnego użyczenia Nr BT01/2011 z dnia 30.12.2011 r. (FGŚP)                       – stan:  62 165,33 zł.
 2. Składniki majątkowe obce – porozumienie w sprawie użyczenia nr P/3 zawarte dnia 14.11.2014 r.                             – stan:  46 620,69 zł.

 

2014

 

Zestawienie majątku WUP wg stanu na 31.12.2014 r.

Lp.

Nazwa

jednostki

Środki

trwałe

Podstawowe

WNP

Pozostałe śr. trwałe

Pozostałe

WNM

Razem

1

2

3

4

5

6

7

1.

WUP Białystok

2 936 496,45

187 223,86

742 377,11

43 014,99

3 909 112,41

2.

OT Łomża

345 566,93

-

60 418,27

-

405 985,20

3.

OT Suwałki

167 802,48

3 477,00

65 161,25

-

236 440,73

 

 

Ogółem:

3 449 865,86

190 700,86

867 956,63

43 014,99

4 551 538,34

 

WUP w Białymstoku

Środki trwałe            :                                                                Pozostałe środki trwałe:

Grupa I           - 1 806 962,88 zł                                                       - 742 377,11 zł

Grupa IV        -    583 452,07 zł

Grupa VI        -    233 699,89 zł

Grupa VII       -    138 990,00 zł

Grupa VIII     -    173 391,61 zł

Razem:           2 936 496,45 - zł

 

OT Łomża

Środki trwałe:                                                                                 Pozostałe środki trwałe:

Grupa I           -    233 059,54 zł                                                       -  60 418,27 zł

Grupa IV        -     65 001,71 zł

Grupa VI        -      19 924,67 zł

Grupa VIII     -      27 581,01 zł

Razem:        -    345 566,93 zł

 

OT Suwałki

Środki trwałe:                                                                            Pozostałe środki trwałe:

Grupa IV        -     57 551,71 zł                                                        65 161,25 -  zł

Grupa VI        -      33 463,38 zł

Grupa VIII     -      76 787,39 zł

Razem:         -    167 802,48 zł

 

WUP w Białymstoku

Podstawowe wartości niemat. lub prawne                        Pozostałe wartości niemat. lub prawne

- 187 223,86 zł                                                                                  43 014,99 -  zł

OT Suwałki

-  3 477,00 zł.

 

2013

 

Zestawienie majątku WUP wg stanu na 31.12.2013 r.

Lp.

Nazwa

jednostki

Środki

trwałe

Podstawowe

WNP

Pozostałe śr. trwałe

Pozostałe

WNM

Razem

1

2

3

4

5

6

7

1.

WUP Białystok

3 146 359,04

151 861,36

747 420,65

29 957,21

4 075 598,26

2.

OT Łomża

371 633,19

-

33 165,49

-

404 798,68

3.

OT Suwałki

205 137,73

3 477,00

47 762,61

-

256 377,34

 

 

 

Ogółem:

3 723 129,96

155 338,36

828 348,75

29 957,21

4 736 774,28

 

WUP w Białymstoku

Środki trwałe            :                                                                                 Pozostałe środki trwałe:

Grupa I           - 1 789 962,48 zł                                                       - 747 420,65 zł

Grupa IV        -    845 992,34 zł

Grupa VI        -    224 583,83 zł

Grupa VII       -      67 023,81 zł

Grupa VIII     -    218 796,58 zł

Razem:           - 3 146 359,04 zł

 

OT Łomża

Środki trwałe:                                                                                 Pozostałe środki trwałe:

Grupa I           -    233 059,54 zł                                                       -  33 165,49 zł

Grupa IV        -    106 442,97 zł

Grupa VI        -      19 924,67 zł

Grupa VIII     -      12 206,01 zł

Razem:           -    371 633,19 zł

 

OT Suwałki

Środki trwałe:                                                                                 Pozostałe środki trwałe:

Grupa IV        -    110 261,96 zł                                                       -  47 762,61 zł

Grupa VI        -      33 463,38 zł

Grupa VIII     -      61 412,39 zł

Razem:           -    205 137,73 zł

 

WUP w Białymstoku

Podstawowe wartości niemat. lub prawne                        Pozostałe wartości niemat. lub prawne

- 151 861,36 zł                                                                                             -  29 957,21 zł

OT Suwałki

-  3 477,00 zł.

 

2012

Zestawienie majątku WUP wg stanu na 31.12.2012 r.

Lp.

Nazwa

jednostki

Środki

trwałe

Podstawowe

WNP

Pozostałe śr. trwałe

Pozostałe

WNM

Razem

1

2

3

4

5

6

7

1.

WUP Białystok

3 149 608,62

171 418,36

877 733,33

39 664,99

4 238 425,30

2.

OT Łomża

363 178,59

-

32 314,84

-

395 493,43

3.

OT Suwałki

205 223,40

3 477,00

45 251,07

-

253951,47

 

 

 

Ogółem:

3 718 010,61

174 895,36

955 299,24

39 664,99

4 887 870,20

 

WUP w Białymstoku

Środki trwałe            :                                                                                 Pozostałe środki trwałe:

Grupa I           - 1 789 962,48 zł                                                       - 877 733,33 zł

Grupa IV        -    854 361,27 zł

Grupa VI        -    224 583,83 zł

Grupa VII       -      67 023,81 zł

Grupa VIII     -    213 677,23 zł

Razem:           3 149 608,62 - zł

 

OT Łomża

Środki trwałe:                                                                                 Pozostałe środki trwałe:

Grupa I           -    233 059,54 zł                                                       -  32 314,84 zł

Grupa IV        -     97 988,37 zł

Grupa VI        -      19 924,67 zł

Grupa VIII     -      12 206,01 zł

Razem:           -    363 178,59 zł

 

OT Suwałki

Środki trwałe:                                                                                 Pozostałe środki trwałe:

Grupa IV        -    110 347,63 zł                                                       45 251,07 -  zł

Grupa VI        -      33 463,38 zł

Grupa VIII     -      61 412,39 zł

Razem:           -    205 223,40 zł

 

WUP w Białymstoku

Podstawowe wartości niemat. lub prawne                        Pozostałe wartości niemat. lub prawne

- 171 418,36 zł                                                                                              39 664,99 -  zł

OT Suwałki

-  3 477,00 zł.

 

2011

Zestawienie majątku WUP wg stanu na 30.12.2011 r.

Lp.

Nazwa

jednostki

Środki

trwałe

Podstawowe

WNP

Pozostałe śr. trwałe

Pozostałe

WNM

Razem

1

2

3

4

5

6

7

1.

WUP Białystok

3 146 359,04

151 861,36

747 420,65

29 957,21

4 075 598,26

2.

OT Łomża

371 633,19

-

33 165,49

-

404 798,68

3.

OT Suwałki

205 137,73

3 477,00

47 762,61

-

256 377,34

 

 

 

Ogółem:

3 723 129,96

155 338,36

828 348,75

29 957,21

4 736 774,28

 

WUP w Białymstoku

Środki trwałe            :                                                                                 Pozostałe środki trwałe:

Grupa I           - 1 789 962,48 zł                                                       - 747 420,65 zł

Grupa IV        -    845 992,34 zł

Grupa VI        -    224 583,83 zł

Grupa VII       -      67 023,81 zł

Grupa VIII     -    218 796,58 zł

Razem:           - 3 146 359,04 zł

 

OT Łomża

Środki trwałe:                                                                                 Pozostałe środki trwałe:

Grupa I           -    233 059,54 zł                                                       -  33 165,49 zł

Grupa IV        -    106 442,97 zł

Grupa VI        -      19 924,67 zł

Grupa VIII     -      12 206,01 zł

Razem:           -    371 633,19 zł

 

OT Suwałki

Środki trwałe:                                                                                 Pozostałe środki trwałe:

Grupa IV        -    110 261,96 zł                                                       -  47 762,61 zł

Grupa VI        -      33 463,38 zł

Grupa VIII     -      61 412,39 zł

Razem:           -    205 137,73 zł

 

WUP w Białymstoku

Podstawowe wartości niemat. lub prawne                        Pozostałe wartości niemat. lub prawne

- 151 861,36 zł                                                                                             -  29 957,21 zł

OT Suwałki

-  3 477,00 zł.

2010

Zestawienie majątku WUP wg stanu na 31.12.2010 r.    

Lp. Nazwa jednostki Środki trwałe PodstawoweWNP

Pozostałe śr. trwałe

Pozostałe WNM Razem
1 2 3 4 5 6 7
1. WUP Białystok 3 244 211,59  139 708,96  672 683,47  29 957,21 4 086 561,23 
2. OT Łomża 431 440,72  - 39 052,47  - 470 493,19 
3. OT Suwałki 224 096,30  3 477,00 51 252,55  - 278 825,85 
      Ogółem: 3 899 748,61 143 185,96 762 988,49 29 957,21 4 835 880,27

 

 • WUP w Białymstoku

Środki trwałe :                                                                                 Pozostałe środki trwałe:

Grupa I            - 1 789 962,48 zł                                                        - 672 683,47 zł

Grupa IV         -     926 470,15 zł

Grupa VI         -     224 583,83 zł

Grupa VII        -       67 023,81 zł

Grupa VIII       -     236 171,32 zł

Razem:           - 3 244 211,59 zł

 • OT Łomża

Środki trwałe:                                                                                  Pozostałe środki trwałe:

Grupa I            -    233 059,54 zł                                                        - 39 052,47 zł

Grupa IV         -     114 551,90 zł

Grupa VI         -       19 924,67 zł

Grupa VIII       -       63 904,61 zł

Razem:           -    431 440,72 zł

 • OT Suwałki

Środki trwałe:                                                                                  Pozostałe środki trwałe:

Grupa IV         -     117 334,25 zł                                                        - 551 252,55 zł

Grupa VI         -       45 349,66 zł

Grupa VIII       -       61 412,39 zł

Razem:           -    224 096,30 zł

 • WUP w Białymstoku

Podstawowe wartości niemat. lub prawne               Pozostałe wartości niemat. lub prawne

- 139 708,96 zł                                                                                    - 29 957,21 zł

OT Suwałki -  3 477,00 zł.

2009

Zestawienie majątku WUP wg stanu na 31.12.2009 r.    

Lp. Nazwa jednostki Środki trwałe PodstawoweWNP

Pozostałe śr. trwałe

Pozostałe WNM Razem
1 2 3 4 5 6 7
1. WUP Białystok 3 236 245,62 94 568,96 596 932,94 29 957,21 3 957 704,73
2. OT Łomża 366 357,61 - 41 825,13 - 408 182, 74
3. OT Suwałki 182 652,48 3 477,00 52 293,05 - 238 422,53
      Ogółem: 3 785 255,71 98 045,96 691 051,12 29 957,21 4 604 310,00

 

 • WUP w Białymstoku

Środki trwałe :                                                                                 Pozostałe środki trwałe:

Grupa I            - 1 787 825,04 zł                                                        - 596 932,94 zł

Grupa IV         -    860 264,51 zł

Grupa VI         -    224 583,83 zł

Grupa VII        -      67 023,81 zł

Grupa VIII       -    296 548,43 zł

Razem:           - 3 236 245,62 zł

 • OT Łomża

Środki trwałe:                                                                                  Pozostałe środki trwałe:

Grupa I            -    210 908,63 zł                                                        - 41 825,13 zł

Grupa IV         -      75 564,36 zł

Grupa VI         -      19 924,67 zł

Grupa VIII       -      59 959,95 zł

Razem:           -    366 357,61 zł

 • OT Suwałki

Środki trwałe:                                                                                  Pozostałe środki trwałe:

Grupa IV         -      79 835,11 zł                                                        - 52 293,05 zł

Grupa VI         -      45 349,66 zł

Grupa VIII       -      57 467,71 zł

Razem:           -    182 652,48 zł

 • WUP w Białymstoku

Podstawowe wartości niemat. lub prawne               Pozostałe wartości niemat. lub prawne

- 94 568,96 zł                                                                                    - 29 957,21 zł

OT Suwałki -  3 477,00 zł.

ŚRODKI    TRWAŁE    w    WUP    na   31.12.2008r.
Grupy środków trwałych
wartość brutto
wartość netto  (wartość brutto pomniejszona o umorzenie narastająco na 31.12.2008r.)
1
2
3
4
I
BUDYNKI  I  LOKALE
1 983 747.45
1 552 872.38
IV
Maszyny, urzadzenia i aparaty ogólnego zastosowania
1 099 792.79
237 420.33
VI
Urzadzenia techniczne
282 383.79
164 434.07
VII
Środki transportu
67 023.81
58 547.62
VIII
Narzędzia, przyrządy, ruchomości  i wyposażenie
373 309.82
88 084.88
Razem grupy:      I,IV,VI,VII,VIII
3 806 257.66
2 101 359.28
 
 
PODSTAWOWE   WARTOŚCI   NIEMATERIALNE  I  PRAWNE w WUP na 31.12.2008r.
Podstawowe wartości niematerialne i prawne
wartość brutto
wartość netto (wartość brutto pomniejszona o umorzenie narastająco na 31.12.2008r.)
1
2
3
4
R A Z E M :
50 587.96
34 693.30
z tego:
WUP Białystok
47 110.96
34 693.30
CIiPKZ Białystok
0
0
OT Łomża
0
0
OT Suwałki
3 477.00
0
 
 
POZOSTAŁE   ŚRODKI   TRWAŁE   w   WUP  na  31.12.2008r.
Pozostałe środki trwałe
stan na 31.12.2008r.
1
2
3
R A Z E M
495 576.49
z tego:
WUP Białystok
364 159.54
CIiPKZ Białystok
27 128.25
OT Łomża
52 535.71
OT Suwałki
51 752.99
 
 
POZOSTAŁE    WARTOŚCI   NIEMATERIALNE  I  PRAWNE    w WUP   na 31.12.2008r.
Pozostałe wartości niematerialne i prawne
stan na 31.12.2008r.
1
2
3
R A Z E M
16 012.61
z tego:
WUP Białystok
16 012.61
CIiPKZ Białystok
0
OT Łomża
0
OT Suwałki
0
 

2007

 

ŚRODKI TRWAŁE w WUP na 31.12.2007r.
Grupy środków trwałych
wartość brutto
wartość netto (wartość brutto pomniejszona o umorzenie narastająco na 31.12.2007r.)
1
2
3
4
I
BUDYNKI  I  LOKALE
1 892 969.19
1 509 445.30
IV
Maszyny, urzadzenia i aparaty ogólnego zastosowania
1 095 178.71
386 899.71
VI
Urzadzenia techniczne
287 218.29
191 304.81
VII
Środki transportu
46 013.81
21 515.55
VIII
Narzędzia, przyrządy, ruchomości  i wyposażenie
335 970.38
59 954.35
Razem grupy:      I,IV,VI,VII,VIII
3 657 350.38
2 169 119.72
  
PODSTAWOWE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w WUP na 31.12.2007r.
Podstawowe wartości niematerialne i prawne
wartość brutto
wartość netto (wartość brutto pomniejszona o umorzenie narastająco na 31.12.2007r.)
1
2
3
4
R A Z E M :
32 342.76
22 986.51
z tego:
WUP Białystok
28 865.76
22 986.51
CIiPKZ Białystok
0
0
OT Łomża
0
0
OT Suwałki
3 477.00
0
 
POZOSTAŁE   ŚRODKI   TRWAŁE   w   WUP  na  31.12.2007r.
             Pozostałe środki trwałe
stan na 31.12.2007r.
1
2
3
R A Z E M
390 241.39
z tego:
WUP Białystok
260 994.46
CIiPKZ Białystok
28 006.65
OT Łomża
52 831.07
OT Suwałki
48 409.21
  
POZOSTAŁE    WARTOŚCI   NIEMATERIALNE  I  PRAWNE    w WUP   na 31.12.2007r.
Pozostałe wartości niematerialne i prawne
stan na 31.12.2007r.
1
2
3
R A Z E M
16 012.61
z tego:
WUP Białystok
16 012.61
CIiPKZ Białystok
0
OT Łomża
0
OT Suwałki
0
 

 2006

ŚRODKI TRWAŁE w WUP na 31.12.2006r.
Grupy środków trwałych
wartość brutto
wartość netto (wartość brutto pomniejszona o umorzenie narastająco na 31.12.2006.)
1
2
3
4
I
BUDYNKI I LOKALE
1 850 148,40
1 513 290,72
IV
Maszyny, urzadzenia i aparaty ogólnego zastosowania
796 501,42
223 297,01
VI
Urzadzenia techniczne
263 871,92
197 280,83
VII
Środki transportu
46 013,81
30 718,31
VIII
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
302 054,38
34 697,69
Razem grupy: I,IV,VI,VII,VIII
3 258 589,93
1 999 284,56
  
PODSTAWOWE ŚRODKI NIEMATERIALNE I PRAWNE w WUP na 31.12.2006r.
Podstawowe wartości niematerialne i prawne
wartość brutto
wartość netto (wartość brutto pomniejszona o umorzenie narastająco na 31.12.2006.)
1
2
3
4
R A Z E M :
27 523,76
23 311,76
z tego:
WUP Białystok
24 046,76
23 311,76
CIiPKZ Białystok
0,00
0,00
OT Łomża
0,00
0,00
OT Suwałki
3 477,00
3 477,00
  
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE w WUP na 31.12.2006r.
Pozostałe środki trwałe
stan na 31.12.2006r.
1
2
3
R A Z E M
239 803,80
z tego:
WUP Białystok
127 986,50
CIiPKZ Białystok
23 961,85
OT Łomża
45 607,91
OT Suwałki
42 247,54
 
POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w WUP na 31.12.2006r.
Pozostałe środki trwałe
stan na 31.12.2006r.
1
2
3
R A Z E M
9 935,53
z tego:
WUP Białystok
9 935,53
CIiPKZ Białystok
0,00
OT Łomża
0,00
OT Suwałki
0,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Szotko Wojewódzki Urzad Pracy w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Szotko

Wprowadzający: Jerzy Szotko

Data wprowadzenia: 2014-04-25

Modyfikujący: Teresa Szumiel

Data modyfikacji: 2016-04-05

Opublikował: Teresa Szumiel

Data publikacji: 2014-04-25