Ewidencja i rejestry

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku prowadzone są, w szczególności, następujące ewidencje i rejestry:

- ewidencja delegacji służbowych,

- ewidencja osobowa pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku,

- rejestr skarg i wniosków,

- rejestr kontroli,

- zbiór Uchwał Zarządu Województwa Podlaskiego,

- zbiór Uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego,

- rejestr Zarządzeń Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku,

- rejestr instytucji szkoleniowych,

- rejestr porad grupowych,

- rejestr udzielanych informacji zawodowych,

- ewidencja osób podejmujących pracę za granicą,

- rejestr wydanych umów zagranicznych,

- rejestr umów cywilno-prawnych

- rejestr zamówień publicznych

- rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

- ewidencja środków trwałych

- ewidencja pozostałych środków trwałych

Metryka strony

Udostępniający: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Mironowicz Janina - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Wprowadzający: Danuta Brańska

Data wprowadzenia: 2005-07-25

Data modyfikacji: 2017-06-20

Opublikował: Teresa Szumiel

Data publikacji: 2005-07-25