Wykaz Pracowników WUP

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon

 

Sekretariat

 

 

Dyrektor
 

Janina Mironowicz 85 74 97 200

Wicedyrektor ds. Rynku Pracy 
 

Jarosław Sadowski

Wicedyrektor ds. EFS
 

Hubert Ostapowicz

 

Wydział Finansowo – Księgowy

 

 

85 74 97 205

 

85 74 97 206

Główny Księgowy

 

Małgorzata Olszewska

 

85 74 97 204

Z-ca Głównego Księgowego

 

Małgorzata Malinowska

85 74 97 206

 

Wydział Rynku Pracy

 

85 74 97 237

85 74 97 213

85 74 97 236

85 74 97 242

85 74 97 254

 

Kierownik Wydziału

 

Dorota Iwanowska – Klekotko

 

85 74 97 230

 

 

 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

 

85 74 97 241

85 74 97 242

85 74 97 243

85 74 97 244

85 74 97 235

85 74 87 238

 

Kierownik Wydziału

 

Dorota Bujnowska

 

85 74 97 240

Zespół ds. Usług Rozwojowych

 85 74 97 221

 

Koordynator projektu

 

Margeryta Piekarska


85 74 97 248

Wydział Badań i Analiz

85 74 97 232

85 74 97 246

85 74 97 221

 

Kierownik Wydziału

 

Marzanna Wasilewska

 

85 74 97 233

 

 

Wydział Wdrażania RPO

 

85 74 97 231

85 74 97 250

85 74 97 259

85 74 97 256

 

Kierownik Wydziału

 

 

Marcin Sidorczuk

 

85 74 97 215

 

Oddział ds. Obsługi Projektów

 

85 74 97 217

85 74 97 256

 

Kierownik Oddziału

 

 Beata Dyczewska

 

85 74 97 226

                                                                                               Oddział ds. Edukacji Przedszkolnej

 85 74 97 255

 85 74 97 224

K ierownik Oddziału     

                                                                                                                       

 Anna Selewonko

85 74 97 226

 

Wydział Wdrażania PO WER

 

 85 74 97 249

 

Kierownik Wydziału

 

 

Izabela Łukaszewicz

 

85 74 97 218

Samodzielne Stanowisko ds. Instrukcji Wdrażania

Programów Operacyjnych

 

Starszy Inspektor Wojewódzki

 

Agnieszka Celej 

 

85 74 97 215

 

Wydział Kontroli EFS

 

85 74 97 222

85 74 97 245

85 74 97 257

85 74 97 224

 

Kierownik Wydziału

 

 

Rafał Zbieć

 

85 74 97 220

 

Wydział Obsługi Finansowej EFS

 

85 74 97 248

 

Kierownik Wydziału

 

 

Anna Fiłonowicz

85 74 97 225

 

Wydział Informacji i Promocji EFS

85 74 97 247

85 74 97 270

85 74 97 228

 

Kierownik Wydziału

 

 

Dorota Kłosińska

 

85 74 97 228

 

Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 

85 73 29 927

 

Kierownik Wydziału

 

 

Grażyna Kotuszewska

 

85 73 29 921

 

 

Wydział Organizacji i Kadr

85 74 97 211

85 74 97 263

85 74 97 227

85 74 97 251

 

Kierownik Wydziału

 

 

Teresa Szumiel

 

85 74 97 212

 

 

Wydział Administracyjno – Gospodarczy

 

 85 74 97 263

 

Kierownik Wydziału

 

 

Robert Gołąbiecki

 

85 74 97 207

 

Wydział Informatyki

85 74 97 208

85 74 97 265

 

Kierownik Wydziału

 

Arkadiusz Bilkiewicz 

 

85 74 97 234

 

Zespół Radców Prawnych

 

 

Radca prawny

Radca prawny

Radca prawny

Magdalena Piotrowska

Onopa Urszula

Barbara Paszkowska

85 74 97 210

 

85 73 29 927

 

Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

 

 

 

Audytor Wewnętrzny

 

Adam Konecki

 

85 74 97 214

 

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej

 

Starszy Inspektor Wojewódzki

Izabela Soroka

 

85 74 97 227

 

Samodzielne Stanowisko ds. BHP

 

 

Starszy specjalista ds. BHP

 

Izabela Soroka

 

85 74 97 207

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 

 

Starszy Inspektor Wojewódzki

Wojciech Dzierzgowski

 

85 74 97 276

 

Oddział Terenowy w Łomży WUP w Białymstoku

 

 

Kierownik Oddziału

 

Ewa Żelechowska

 

86 216 74 79

 

Oddział Terenowy w Suwałkach WUP w Białymstoku

 

 

Kierownik Oddziału

 

Danuta Taraszkiewicz

 

87 566 66 01

 

Metryka strony

Udostępniający: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wydział Organizacji i Kadr

Wytwarzający/odpowiadający: Mironowicz Janina - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Data wytworzenia: 2017-05-22

Wprowadzający: Danuta Brańska

Data wprowadzenia: 2016-01-04

Data modyfikacji: 2018-05-28

Opublikował: Teresa Szumiel

Data publikacji: 2016-01-07