Ochrona Danych Osobowych

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych - Pan Wojciech Dzierzgowski.

Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email iod@wup.wrotapodlasia.pl lub pisemnie na adres siedziby Urzędu.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, którego dokonuje Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Metryka strony

Udostępniający: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Mironowicz Janina - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Data wytworzenia: 2018-05-30

Wprowadzający: Daniel Kamiński

Modyfikujący: Danuta Brańska

Data modyfikacji: 2020-07-14

Opublikował: Danuta Brańska

Data publikacji: 2018-05-30