Start /

O Urzędzie

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej przez Województwo Podlaskie, utworzoną z dniem 1 lipca 2000r. na mocy Uchwały Nr XXIII/163/2000 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 maja 2000r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.
Podstawę prawną uchwały stanowi art.18 pkt 20 w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn.zm./

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

15-354 Białystok

ul. Pogodna 22

tel 85 749-72-00

fax 85 749-72-09

e-mail sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl

 

D Y R E K T O R

Janina Mironowicz

tel 85 749-72-00

 

W I C E D Y R E K T O R

Jarosław Sadowski

tel 85 749-72-00

 

W I C E D Y R E K T O R

Hubert Ostapowicz

tel. 85 749-72-00

 

 

Szczegółowe informacje o pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku są dostępne na witrynie WUP

Autor: Adam Łozowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Data wprowadzenia do BIP: 2009-06-16
Data publikacji: 2009-06-16
Data modyfikacji: 2015-07-03
Drukuj