Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z ustawą z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 346, z późn. zm.) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadanie publiczne.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na następujących serwisach:

 1. Elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej - ePUAP
 2. Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Korzystanie z systemu możliwe jest po założeniu konta w systemie ePUAP z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP, wystawionego przez organ wskazany przez Ministra Cyfryzacji.

Urzędowe Poświadczenie Odbioru generowane na platformie Cyfrowego Urzędu, Klient otrzyma po złożeniu dokumentu elektronicznego.

Sposób korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej opisany został na stronie http://epuap.gov.pl

Załączniki do formularza ogólnego mogą stanowić dowolne dokumenty z zachowaniem formatów elektronicznych. Zgodnie z treścią załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 180) akceptowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku formatami elektronicznymi są:

 1. DOC, DOCX, RTF, ODT
 2. XLS, XLSX, ODS
 3. TXT, XML
 4. GIF, TIF, JPG, PNG, SVG
 5. PDF

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30-15:30) do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, mieszczącego się przy ul. Pogodnej 22,na następujących nośnikach danych:

 • Pamięć masowa ze złączem USB
 • Płyta CD/DVD

(wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru).

Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych może być potwierdzone dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez adresata.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.
 2. Obowiązują formaty analogiczne do formatów akceptowalnych podczas korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej
 3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Kamiński Wydział Informatyki Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Mironowicz Janina - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Data wytworzenia: 2019-10-11

Wprowadzający: Daniel Kamiński

Data wprowadzenia: 2012-12-07

Modyfikujący: Teresa Szumiel

Data modyfikacji: 2020-09-04

Opublikował: Teresa Szumiel

Data publikacji: 2012-12-07