Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (dziennik ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadanie publiczne.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1) Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na następujących serwisach:

 1. ePUAP - elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej;
 2. Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia:

Urzędowe Poświadczenie Odbioru generowane na platformie Cyfrowego Urzędu jest zgodne z wymaganiami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno – technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr. 200, poz. 1651).


Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest elementem składowym platformy CUWP która zapewnia otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru na skrzynkę nadawcy lub adres e-mail podany podczas wysyłania dokumentu.

2) Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30-15:30) do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku na następujących nośnikach danych:

 1. Pamięć masowa ze złączem USB
 2. Płyta CD/DVD

(wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru).

Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych może być potwierdzone dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez adresata.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, DOCX, RTF, ODT
  2. XLS, XLSX, ODS
  3. TXT, XML
  4. GIF, TIF, JPG, PNG, SVG
  5. PDF
  6. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Kamiński Wydział Informatyki Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Daniel Kamiński

Wprowadzający: Daniel Kamiński

Data wprowadzenia: 2012-12-07

Data modyfikacji: 2015-11-18

Opublikował: Danuta Brańska

Data publikacji: 2012-12-07