Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 18 grudnia 2017 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRRP z dnia 18 września 2017 r.
  3. Informacja nt. wdrażanie PO WER i RPOWP i plany na 2018 r.
  4. Informacji o podziale środków Funduszu Pracy realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań.
  5. Sprawy różne.

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacji i Kadr Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Mironowicz Janina - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Data wytworzenia: 2017-08-22

Wprowadzający: Grażyna Rojecka

Data wprowadzenia: 2011-05-24

Data modyfikacji: 2017-12-07

Opublikował: Danuta Brańska

Data publikacji: 2011-05-24