Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku


Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 17 września 2020 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku z dnia 28 maja 2020 r.
 3. Zatwierdzenie protokołu z opiniowania przez członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w trybie obiegowym z dnia 06.07.2020 r.
 4. Zatwierdzenie protokołu z opiniowania przez członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w trybie obiegowym z dnia 27.07.2020 r.
 5. Informacja o wsparciu ze środków FGŚP przedsiębiorców w trudnej sytuacji finansowej na skutek pandemii COVID-19.
 6. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy województwa podlaskiego.
 7. Sprawy różne.

 Załączniki:


Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 28 maja 2020 r.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku z dnia 11 marca 2020 r.

3. Zatwierdzenie protokołu z opiniowania przez członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w trybie obiegowym z dnia 17 marca 2020 r.

4. Zatwierdzenie protokołu z opiniowania przez członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w trybie obiegowym z dnia 23 marca 2020 r.

5. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia zawodowego w szkołach:

 1. Szkoła Policealna Nr 5 w Białymstoku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, zgłoszone zawody: opiekunka dziecięca, opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej;
 2. Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży, zgłoszony zawód: technik programista;
 3. Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1, zgłoszone zawody w Branżowej Szkole II Stopnia w Białymstoku: technik elektronik, technik elektryk;
 4. Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, zgłoszone zawody w Branżowej Szkole II Stopnia w Wysokiem Mazowieckiem: technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik, technik agrobiznesu;
 5. Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie, zgłoszone zawody w Branżowej Szkole II Stopnia w Wojewodzinie: technik budownictwa, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych;
 6. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach, zgłoszone zawody: mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, kucharz;
 7. Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” sp. o. o. zgłoszone zawody w:

        - Szkole Policealnej Opieki Medycznej „ŻAK” w Łomży: technik sterylizacji medycznej;

        - Szkole Policealnej Medycznej „ŻAK” w Łomży: technik ortopeda;

        - Szkole Policealnej Stomatologicznej w Łomży: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna;

        - Szkole Policealnej Opieki Medycznej „ŻAK” w Białymstoku: technik sterylizacji medycznej;

        - Szkole Policealnej Medycznej „ŻAK” w Białymstoku: technik ortopeda;

        - Szkole Policealnej Stomatologicznej w Białymstoku: asystentka stomatologiczna;

    h. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie, zgłoszone zawody: mechanik operator pojazdów i
        maszyn rolniczych, technik agrobiznesu;

    i. Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku, zgłoszone zawody: technik robót wykończeniowych
       w budownictwie, technik budownictwa, technik usług fryzjerskich;

    j. Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarneckiego w Łapach, zgłoszony zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

    k. Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Białymstoku, zgłoszony zawód: technik masażysta;

    l. TEB Edukacja sp. z o.o. Oddział w Białymstoku zgłoszone zawody w:

      - Studium Medycznym TEB Edukacja w Białymstoku zawód: technik dentystyczny;

      - Niepublicznej Szkole Policealnej TEB Edukacja w Białymstoku zawody: terapeuta zajęciowy, florysta, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny,
        technik sterylizacji medycznej i ortoptystka;

     m. Branżowa Szkoła II stopnia Nr 2 Zespołu Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku, zgłoszony zawód: technik pojazdów samochodowych.

 6.  Sprawy różne.


Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 11 marca 2020 r.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku z dnia 18 grudnia 2019 r.

3. Zatwierdzenie z opiniowania przez członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w trybie obiegowym z dnia 3 lutego 2020 r.

4. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia zawodowego w szkołach:

 1. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży, zgłoszony zawód: technik rachunkowości;
 2. Technikum TEB Edukacja w Białymstoku, zgłoszone zawody: technik programista i technik optyk;
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, zgłoszone zawody: technik robót wykończeniowych w budownictwie i technik grafiki i poligrafii cyfrowej;
 4. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Suwałkach, zgłoszony zawód: elektryk;
 5. Policealna Szkoła Zawodowa w Suwałkach Uniwersus sp. z o. o., zgłoszony zawód: opiekunka dziecięca;
 6. Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, Technikum im. Armii Krajowej, zgłoszony zawód: technik grafiki i poligrafii cyfrowej;
 7. Zespół Szkól Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku, zgłoszone zawody: technik administracji i technik usług kosmetycznych;
 8. Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku, zgłoszony zawód: technik usług kelnerskich.

3. Zaopiniowanie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki
    na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

4. Zaopiniowanie projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2020 rok.

5. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Regionalnego Planu Działania na rzecz zatrudnienia za rok 2019 (RPD/2019).

6. Przyjęcie Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku za 2019 r.

7. Sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu Pracy w 2019 r.

8. Zaopiniowanie propozycji podziału środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji województwa podlaskiego na finansowanie zadań
    realizowanych przez samorząd województwa na 2020 rok.

9. Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa podlaskiego.

10.Sprawy różne.


Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 18 grudnia 2019 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku z dnia 7 sierpnia 2019 r.
 3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia zawodowego w szkołach:
 4. Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna w Łomży, zgłoszony zawód: opiekun medyczny;
 5. Policealna Szkoła Administracji „Akademia Sukcesu” w Białymstoku, zgłoszony zawód: opiekunka dziecięca;
 6. Branżowa Szkoła I stopnia nr 10 Zespół Szkół LOGIZ w Białymstoku, zgłoszony zawód: operator obrabiarek skrawających;
 7. Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie, zgłoszony zawód: technik ekonomista;
 8. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
  w Czyżewie, zgłoszone zawody: technik weterynarii i technik architektury krajobrazu;
 9. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, zgłoszony zawód: technik programista.
 10. Sprawy różne.


Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 7 sierpnia 2019 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku z dnia 10 kwietnia 2019 r.
 3. Zatwierdzenie protokołu z opiniowania przez członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy
  w Białymstoku w trybie obiegowym z dnia 29 kwietnia 2019 r.
 4. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia zawodowego w szkołach:
 5. Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, zgłoszone zawody: technik ogrodnik, technik organizacji turystyki, ogrodnik, pszczelarz, technik robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz;
 6. PIONIER Szkoła Policealna w Białymstoku (Erazma Sp. z o.o. w Warszawie), zgłoszone zawody: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik masażysta, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy, technik administracji, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa, florysta, technik archiwista, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny;
 7. Branżowa Szkoła I stopnia im. Marii Grzegorzewskiej w Zespole Szkół Nr 16
  w Białymstoku, zgłoszony zawód: murarz-tynkarz;
 8. Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna „PASCAL’ w Łomży, zgłoszone zawody: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, technik masażysta, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy, technik administracji, florysta, technik archiwista, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, opiekun osoby starszej;
 9. "Educentrum" Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku, zgłoszony zawód: Technik farmaceutyczny.
 10. Zaopiniowanie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 11. Opiniowanie nowego wzoru „Wniosku o zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia”.
 12. Sprawy różne.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRRP z dnia 7 marca 2019 r.
 3. Zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej w Sokółce, zgłoszony zawód: technik logistyk.
 4. Zasady wydawania opinii w sprawie dotyczącej zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy w województwie podlaskim przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy w Białymstoku.
 5. Sprawy różne.

Porządek posiedzenia:

 1. Wręczenie aktów powołania Członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku.
 2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku.
 3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia zawodowego w szkołach:
 4. Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, zgłoszony zawód: technik informatyk;
 5. Zespół Szkół im. gen. Ludwika M. Paca w Dowspudzie, zgłoszony zawód: technik leśnik;
 6. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, zgłoszony zawód: technik pszczelarz;
 7. Zespól Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce, w Technikum Nr 2 w Sokółce, zgłoszony zawód: technik logistyk;
 8. Augustowie Centrum Edukacyjne Branżowa Szkołą I stopnia Nr 1 w Augustowie, zgłoszone zawody: elektryk, operator obrabiarek skrawających;
 9. Zespół Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, zgłoszony zawód: operator obrabiarek skrawających;
 10. Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie, zgłoszony zawód: technik organizacji reklamy;
 11. Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie, zgłoszone zawody: technik spedytor, technik przetwórstwa mleczarskiego.
 12. Zaopiniowanie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 13. Zaopiniowanie projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2019 rok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 14. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz zatrudnienia za rok 2018 (RPD/2018).
 15. Przyjęcie Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku za 2018 r.
 16. Sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu Pracy w 2018 r.
 17. Zaopiniowanie propozycji podziału środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji województwa podlaskiego na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa na 2019 rok.
 18. Sprawy różne.

Prezentacja WRRP-zadania


  Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 8 października 2018 r.

  Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRRP z dnia 26 września 2018 r.
  3. Podsumowanie działalności kadencji Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku
   w okresie 10.2014 r. – 09.10.2018 r.
  4. Sprawy różne.

  Załączniki do treści:

  Prezentacja WRRP 2014-2018


  Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 26 września 2018 r.

  Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRRP z dnia 4 czerwca 2018 r.
  3. Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa podlaskiego.
  4. Informacja nt. Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2018 przyjętego Uchwałą Rady Ministrów z 22 czerwca 2018 r.
  5. Informacja dotycząca projektu ustawy o rynku pracy.
  6. Sprawy różne.


  Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 4 czerwca 2018 r.

  Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRRP z dnia 16 marca 2018 r.
  3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku, zgłoszony zawód: monter stolarki budowlanej.
  4. Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa podlaskiego.
  5. Prezentacja wyników Badania Wirtualna Mapa Zawodów i Kwalifikacji.
  6. Informacja o wdrażaniu działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
  7. Sprawy różne.

  Załączniki do treści:

   


  Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 16 marca 2018 r.

   

  Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRRP z dnia 18 grudnia 2017 r.
  3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia zawodowego w szkołach: 
   a) Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, zgłoszone zawody: technik transportu kolejowego, monter stolarki budowlanej;
   b) Augustowie Centrum Edukacyjne w Augustowie, zgłoszony zawód: technik budowy jednostek pływających;
   c) Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim, zgłoszone zawody: technik obsługi turystycznej, technik rachunkowości;
   d) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży, zgłoszone zawody: technik inżynierii sanitarnej, technik robót wykończeniowych w budownictwie;
   e) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, zgłoszone zawody: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, kucharz,
   f)  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach, zgłoszone zawody: technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki;
   g) Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie, zgłoszone zawody: technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich.
  4. Zaopiniowanie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
  5. Zaopiniowanie projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2018 rok.
  6. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz zatrudnienia za rok 2017 (RPD/2017).
  7. Przyjęcie Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku za 2017 r.
  8. Sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu Pracy w 2017 r.
  9. Zaopiniowanie propozycji podziału środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji województwa podlaskiego na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa na 2018 rok.
  10. Sprawy różne.

  Załączniki do treści:


   

  Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 18 grudnia 2017 r.

  Porządek posiedenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRRP z dnia 18 września 2017 r.
  3. Informacja nt. wdrażanie PO WER i RPOWP i plany na 2018 r.
  4. Informacja o podziale środków Funduszu Pracy na zadania realizowane w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań.
  5. Sprawy różne.

  Załączniki do treści


  Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 18 września 2017 r.

  Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRRP z dnia 2 czerwca 2017 r.

  3. Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa podlaskiego.

  4. Założenia Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2018-2020 oraz Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2018.

  5. Zmiany dotyczące działalności Agencji Zatrudnienia

  6. Sprawy różne.

   


  Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 2 czerwca 2017 r.

  Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRRP z dnia 6 marca 2017 r.
  3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia zawodowego w szkołach:
   1. Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku, zgłoszony zawód: technik robót wykończeniowych w budownictwie;
   2. Zespół Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie, zgłoszone zawody: technik elektryk, technik handlowiec, technik administracji i technik rachunkowości;
   3. Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, zgłoszony zawód: technik przemysłu mody;
   4. Akademicka Policealna Szkołą Medyczna w Białymstoku, zgłoszone zawody: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, technik dentystyczny i technik ortopeda;
   5. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach, zgłoszone zawody: technik automatyk, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych;
   6. Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku, zgłoszony zawód: technik gazownictwa;
   7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku, zgłoszony zawód: technik robót wykończeniowych w budownictwie.
  4. Informacja na temat zmian w kształceniu zawodowym w odniesieniu do potrzeb rynku pracy i roli partnerów społecznych na rzecz wzmocnienia kształcenia zawodowego w województwie podlaskim.
  5. Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa podlaskiego.
  6. Informacja o wdrażaniu działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
  7. Informacja o wdrażaniu działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
  8. Sprawy różne.

  Załączniki:


  Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 6 marca 2017 r.

  Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRRP z dnia 20 grudnia 2016 r.
  3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia zawodowego w szkołach:
   1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie, zgłoszony zawód: operator urządzeń przemysłu chemicznego;
   2. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, zgłoszony zawód: technik obsługi turystycznej;
   3. Zespół Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie, zgłoszony zawód: szkutnik;
   4. Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży, zgłoszony zawód: kierowca mechanik;
   5. Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim, zgłoszone zawody: technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik transportu drogowego.
  4. Zaopiniowanie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
  5. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za rok 2016 (PRPD/2016).
  6. Przyjęcie Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku za 2016 r.
  7. Sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu Pracy w 2016 r.
  8. Zaopiniowanie propozycji podziału środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji województwa podlaskiego na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa na 2017 rok.
  9. Sprawy różne.

  Załączniki:

   


  Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 20 grudnia 2016 r.

  Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRRP z dnia 26 września 2016 roku. 
  3. Zaopiniowanie projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2017 rok.   
  4. Sprawy różne.

  Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 26 września 2016 r.

  Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRRP z dnia 6 czerwca 2016 roku
  3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zasadniczej Szkole Zawodowej SYRIUSZ w Wasilkowie, zgłoszone zawody: sprzedawca, elektryk, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
  4. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach, zgłoszone zawody: blacharz samochodowy, mechanik motocyklowy, kierowca mechanik.
  5. Zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4
   w Suwałkach, zgłoszony zawód: technik obsługi turystycznej.
  6. Raport monitoringowy z realizacji Podlaskiej Strategii Zatrudnienia do 2015 roku
   w latach 2013-2015.
  7. Kierunki kształcenia - pozytywnie zaopiniowane przez WRRP w Białymstoku, analiza.
  8. Sprawy różne.

  Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 6 czerwca 2016 r.

  Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRRP z dnia 29 lutego 2016 roku.
  3. Zatwierdzenie protokołu z opiniowania przez członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w trybie obiegowym z dnia 9 marca 2016 roku. 
  4. Zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, zgłoszony zawód: technik hotelarstwa.
  5. Zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach, zgłoszony zawód: opiekun w domu pomocy społecznej.
  6. Zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie, zgłoszone zawody: technik usług fryzjerskich i kierowca mechanik.
  7. Sprawy różne.

  Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 29 lutego 2016 r.

  Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRRP z dnia 16 grudnia 2015 r.
  3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia zawodowego w szkołach:
   1. Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Św. Józefa
    w Białymstoku, zgłoszony zawód: mechanik motocyklowy.
   2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza
    w Ciechanowcu, zgłoszony zawód: technik budownictwa.
   3. Centrum Kształcenia Zawodowego Wysokiem Mazowieckiem, zgłoszony zawód: technik chłodnictwa i klimatyzacji.
   4. Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie, zgłoszony zawód: jeździec, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
  4. Zaopiniowanie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
  5. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za rok 2015 (PRPD/2015).
  6. Przyjęcie Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku za 2015 r.
  7. Sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu Pracy w 2015 r.
  8. Zaopiniowanie propozycji podziału środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji województwa podlaskiego na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa na 2016 rok.
  9. Przedstawienie założeń planowanego wsparcia osób młodych na rynku pracy w 2016 roku w ramach PO WER 2014-2020.
  10. Sprawy różne.

  Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 16 grudnia 2015 r.

  Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRRP z dnia 13 lipca 2015 r.
  3. Zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim, zgłoszony zawód: technik handlowiec i technik logistyk.
  4. Projekt kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie przez samorządy powiatowe w roku 2016, 2017 i 2018 zadania, o którym mowa w art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), tj. refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.
  5. Projekt Regionalnego Planu na rzecz Zatrudnienia na 2016 r.
  6. Sprawy różne.

   


  Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 13 lipca 2015 r.

  Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRRP z dnia 6 maja 2015 r.
  3. Zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie, zgłoszony zawód: technik spedytor.
  4. Omówienie projektu Regulaminu Pracy Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku
  5. Sprawy różne.

   

  Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 6 maja 2015 r.

  Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRRP z dnia 4 marca 2015 r.
  3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, zgłoszony zawód: technik usług kosmetycznych, technik handlowiec.
  4. Sprawy różne.

  Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 4 marca 2015 r.

  Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRRP z dnia 8 grudnia 2014 r.
  3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia zawodowego w szkołach:
   1. Zespół Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie, zgłoszony zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
   2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku, zgłoszony zawód: monter konstrukcji budowlanych, monter izolacji przemysłowych, monter izolacji budowlanych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, fryzjer.
   3. Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce, zgłoszony zawód: technik logistyk.
   4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach, zgłoszony zawód: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.
   5. Zespół Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach, zgłoszony zawód: technik urządzeń dźwigowych, technik transportu drogowego, technik chłodnictwa i klimatyzacji.
   6. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach, zgłoszony zawód: technik energetyk, monter konstrukcji budowlanych, sprzedawca, krawiec.
  4. Zaopiniowanie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
  5. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za rok 2014 (PRPD/2014).
  6. Przyjęcie Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku za 2014 r. – jest dostępne na stronie internetowej http://bip.wup.wrotapodlasia.pl/ zakładka „O urzędzie” – „Sprawozdania”.
  7. Sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu Pracy w 2014 r.
  8. Zaopiniowanie propozycji podziału środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji województwa podlaskiego na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa na 2015 rok.
  9. Sprawy różne.

  Załączniki:


  Posiedzenie Inauguracyjne Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w dniu 8 grudnia 2014 r.

  Porządek posiedzenia:

  1. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku.
  2. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia zawodowego w Akademickim Zespole Szkół w Suwałkach przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, zgłoszony zawód: higienistka stomatologiczna, technik ortopeda, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, protetyk słuchu, technik elektroniki i informacji medycznej, technik turystyki wiejskiej, technik geodeta, technik archiwista, technik informatyk, asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej, technik rachunkowości, technik administracji, technik eksploatacji portów i terminali, technik transportu drogowego i technik ochrony fizycznej osób i mienia.
  3. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2015 r. – założenia.
  4. Podlaski program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych na 2015 r. – założenia.
  5. Sprawy różne.
  6. Szkolenie z zakresu zmian zawartych w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym dot. organizacji i zakresu działania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

  Metryka strony

  Udostępniający: Wydział Organizacji i Kadr Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

  Wytwarzający/odpowiadający: Mironowicz Janina - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

  Data wytworzenia: 2017-09-01

  Wprowadzający: Grażyna Rojecka

  Data wprowadzenia: 2014-12-10

  Modyfikujący: Danuta Brańska

  Data modyfikacji: 2020-09-17

  Opublikował: Danuta Brańska

  Data publikacji: 2014-12-10