Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku


Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 8 października 2018 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRRP z dnia 26 września 2018 r.
 3. Podsumowanie działalności kadencji Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku
  w okresie 10.2014 r. – 09.10.2018 r.
 4. Sprawy różne.

Załączniki do treści:

Prezentacja WRRP 2014-2018


Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 26 września 2018 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRRP z dnia 4 czerwca 2018 r.
 3. Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa podlaskiego.
 4. Informacja nt. Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2018 przyjętego Uchwałą Rady Ministrów z 22 czerwca 2018 r.
 5. Informacja dotycząca projektu ustawy o rynku pracy.
 6. Sprawy różne.


Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 4 czerwca 2018 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRRP z dnia 16 marca 2018 r.
 3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku, zgłoszony zawód: monter stolarki budowlanej.
 4. Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa podlaskiego.
 5. Prezentacja wyników Badania Wirtualna Mapa Zawodów i Kwalifikacji.
 6. Informacja o wdrażaniu działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
 7. Sprawy różne.

Załączniki do treści:

 


Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 16 marca 2018 r.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRRP z dnia 18 grudnia 2017 r.
 3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia zawodowego w szkołach: 
  a) Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, zgłoszone zawody: technik transportu kolejowego, monter stolarki budowlanej;
  b) Augustowie Centrum Edukacyjne w Augustowie, zgłoszony zawód: technik budowy jednostek pływających;
  c) Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim, zgłoszone zawody: technik obsługi turystycznej, technik rachunkowości;
  d) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży, zgłoszone zawody: technik inżynierii sanitarnej, technik robót wykończeniowych w budownictwie;
  e) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, zgłoszone zawody: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, kucharz,
  f)  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach, zgłoszone zawody: technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki;
  g) Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie, zgłoszone zawody: technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich.
 4. Zaopiniowanie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 5. Zaopiniowanie projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2018 rok.
 6. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz zatrudnienia za rok 2017 (RPD/2017).
 7. Przyjęcie Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku za 2017 r.
 8. Sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu Pracy w 2017 r.
 9. Zaopiniowanie propozycji podziału środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji województwa podlaskiego na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa na 2018 rok.
 10. Sprawy różne.

Załączniki do treści:


 

Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 18 grudnia 2017 r.

Porządek posiedenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRRP z dnia 18 września 2017 r.
 3. Informacja nt. wdrażanie PO WER i RPOWP i plany na 2018 r.
 4. Informacja o podziale środków Funduszu Pracy na zadania realizowane w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań.
 5. Sprawy różne.

Załączniki do treści


Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 18 września 2017 r.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRRP z dnia 2 czerwca 2017 r.

3. Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa podlaskiego.

4. Założenia Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2018-2020 oraz Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2018.

5. Zmiany dotyczące działalności Agencji Zatrudnienia

6. Sprawy różne.

 


Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 2 czerwca 2017 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRRP z dnia 6 marca 2017 r.
 3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia zawodowego w szkołach:
  1. Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku, zgłoszony zawód: technik robót wykończeniowych w budownictwie;
  2. Zespół Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie, zgłoszone zawody: technik elektryk, technik handlowiec, technik administracji i technik rachunkowości;
  3. Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, zgłoszony zawód: technik przemysłu mody;
  4. Akademicka Policealna Szkołą Medyczna w Białymstoku, zgłoszone zawody: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, technik dentystyczny i technik ortopeda;
  5. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach, zgłoszone zawody: technik automatyk, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych;
  6. Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku, zgłoszony zawód: technik gazownictwa;
  7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku, zgłoszony zawód: technik robót wykończeniowych w budownictwie.
 4. Informacja na temat zmian w kształceniu zawodowym w odniesieniu do potrzeb rynku pracy i roli partnerów społecznych na rzecz wzmocnienia kształcenia zawodowego w województwie podlaskim.
 5. Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa podlaskiego.
 6. Informacja o wdrażaniu działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
 7. Informacja o wdrażaniu działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
 8. Sprawy różne.

Załączniki:


Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 6 marca 2017 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRRP z dnia 20 grudnia 2016 r.
 3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia zawodowego w szkołach:
  1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie, zgłoszony zawód: operator urządzeń przemysłu chemicznego;
  2. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, zgłoszony zawód: technik obsługi turystycznej;
  3. Zespół Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie, zgłoszony zawód: szkutnik;
  4. Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży, zgłoszony zawód: kierowca mechanik;
  5. Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim, zgłoszone zawody: technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik transportu drogowego.
 4. Zaopiniowanie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 5. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za rok 2016 (PRPD/2016).
 6. Przyjęcie Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku za 2016 r.
 7. Sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu Pracy w 2016 r.
 8. Zaopiniowanie propozycji podziału środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji województwa podlaskiego na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa na 2017 rok.
 9. Sprawy różne.

Załączniki:

 


Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 20 grudnia 2016 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRRP z dnia 26 września 2016 roku. 
 3. Zaopiniowanie projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2017 rok.   
 4. Sprawy różne.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 26 września 2016 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRRP z dnia 6 czerwca 2016 roku
 3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zasadniczej Szkole Zawodowej SYRIUSZ w Wasilkowie, zgłoszone zawody: sprzedawca, elektryk, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
 4. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach, zgłoszone zawody: blacharz samochodowy, mechanik motocyklowy, kierowca mechanik.
 5. Zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4
  w Suwałkach, zgłoszony zawód: technik obsługi turystycznej.
 6. Raport monitoringowy z realizacji Podlaskiej Strategii Zatrudnienia do 2015 roku
  w latach 2013-2015.
 7. Kierunki kształcenia - pozytywnie zaopiniowane przez WRRP w Białymstoku, analiza.
 8. Sprawy różne.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 6 czerwca 2016 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRRP z dnia 29 lutego 2016 roku.
 3. Zatwierdzenie protokołu z opiniowania przez członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w trybie obiegowym z dnia 9 marca 2016 roku. 
 4. Zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, zgłoszony zawód: technik hotelarstwa.
 5. Zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach, zgłoszony zawód: opiekun w domu pomocy społecznej.
 6. Zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie, zgłoszone zawody: technik usług fryzjerskich i kierowca mechanik.
 7. Sprawy różne.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 29 lutego 2016 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRRP z dnia 16 grudnia 2015 r.
 3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia zawodowego w szkołach:
  1. Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Św. Józefa
   w Białymstoku, zgłoszony zawód: mechanik motocyklowy.
  2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza
   w Ciechanowcu, zgłoszony zawód: technik budownictwa.
  3. Centrum Kształcenia Zawodowego Wysokiem Mazowieckiem, zgłoszony zawód: technik chłodnictwa i klimatyzacji.
  4. Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie, zgłoszony zawód: jeździec, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
 4. Zaopiniowanie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 5. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za rok 2015 (PRPD/2015).
 6. Przyjęcie Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku za 2015 r.
 7. Sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu Pracy w 2015 r.
 8. Zaopiniowanie propozycji podziału środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji województwa podlaskiego na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa na 2016 rok.
 9. Przedstawienie założeń planowanego wsparcia osób młodych na rynku pracy w 2016 roku w ramach PO WER 2014-2020.
 10. Sprawy różne.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 16 grudnia 2015 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRRP z dnia 13 lipca 2015 r.
 3. Zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim, zgłoszony zawód: technik handlowiec i technik logistyk.
 4. Projekt kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie przez samorządy powiatowe w roku 2016, 2017 i 2018 zadania, o którym mowa w art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), tj. refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.
 5. Projekt Regionalnego Planu na rzecz Zatrudnienia na 2016 r.
 6. Sprawy różne.

 


Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 13 lipca 2015 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRRP z dnia 6 maja 2015 r.
 3. Zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie, zgłoszony zawód: technik spedytor.
 4. Omówienie projektu Regulaminu Pracy Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku
 5. Sprawy różne.

 

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 6 maja 2015 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRRP z dnia 4 marca 2015 r.
 3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, zgłoszony zawód: technik usług kosmetycznych, technik handlowiec.
 4. Sprawy różne.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku w dniu 4 marca 2015 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRRP z dnia 8 grudnia 2014 r.
 3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia zawodowego w szkołach:
  1. Zespół Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie, zgłoszony zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
  2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku, zgłoszony zawód: monter konstrukcji budowlanych, monter izolacji przemysłowych, monter izolacji budowlanych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, fryzjer.
  3. Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce, zgłoszony zawód: technik logistyk.
  4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach, zgłoszony zawód: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.
  5. Zespół Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach, zgłoszony zawód: technik urządzeń dźwigowych, technik transportu drogowego, technik chłodnictwa i klimatyzacji.
  6. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach, zgłoszony zawód: technik energetyk, monter konstrukcji budowlanych, sprzedawca, krawiec.
 4. Zaopiniowanie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 5. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za rok 2014 (PRPD/2014).
 6. Przyjęcie Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku za 2014 r. – jest dostępne na stronie internetowej http://bip.wup.wrotapodlasia.pl/ zakładka „O urzędzie” – „Sprawozdania”.
 7. Sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu Pracy w 2014 r.
 8. Zaopiniowanie propozycji podziału środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji województwa podlaskiego na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa na 2015 rok.
 9. Sprawy różne.

Załączniki:


Posiedzenie Inauguracyjne Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w dniu 8 grudnia 2014 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku.
 2. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia zawodowego w Akademickim Zespole Szkół w Suwałkach przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, zgłoszony zawód: higienistka stomatologiczna, technik ortopeda, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, protetyk słuchu, technik elektroniki i informacji medycznej, technik turystyki wiejskiej, technik geodeta, technik archiwista, technik informatyk, asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej, technik rachunkowości, technik administracji, technik eksploatacji portów i terminali, technik transportu drogowego i technik ochrony fizycznej osób i mienia.
 3. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2015 r. – założenia.
 4. Podlaski program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych na 2015 r. – założenia.
 5. Sprawy różne.
 6. Szkolenie z zakresu zmian zawartych w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym dot. organizacji i zakresu działania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacji i Kadr Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Mironowicz Janina - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Data wytworzenia: 2017-09-01

Wprowadzający: Grażyna Rojecka

Data wprowadzenia: 2014-12-10

Data modyfikacji: 2018-10-15

Opublikował: Danuta Brańska

Data publikacji: 2014-12-10