Rejestry czynności

Odzwierciedleniem realizacji procesów przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku są informacje zawarte w rejestrach wskazanych w art. 30 RODO, które zobowiązany jest prowadzić WUP:

  1. jako administrator – rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – minimalny zakres informacji w nim zawartych wskazuje art. 30 ust. 1 RODO
  2. i jako podmiot przetwarzający – rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora – minimalny zakres informacji w nim zawartych wskazuje art. 30 ust. 2 RODO.

Rejestry, o których mowa, są udostępniane na żądanie organu nadzorczego. Korespondencję w tym zakresie przygotowuje i prowadzi, we współpracy z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, inspektor ochrony danych na polecenie Dyrektora WUP.

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Metryka strony

Udostępniający: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Mironowicz Janina - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Data wytworzenia: 2017-10-26

Wprowadzający: Danuta Brańska

Data wprowadzenia: 2016-09-16

Modyfikujący: Teresa Szumiel

Data modyfikacji: 2019-02-07

Opublikował: Teresa Szumiel

Data publikacji: 2016-09-16