Problemy z pobieraniem plików

Tematy korespondencji i ich odbiorcy Problem z pobieraniem plików#daniel.kaminski@wup.wrotapodlasia.pl

Niektórzy użytkownicy mają problemy z pobieraniem plików z Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Pobrane pliki są nieczytelne. Spowodowane jest to złym działaniem oprogramowania zabezpieczającego na komputerach użytkowników. Do takich programów zaliczają się:

  • Antywirusy filtrujące ruch sieciowy
  • Zapory sieciowe (tzw. ściana ogniowa - ang. firewall)
  • Różnego rodzaju programy typu Proxy pośredniczące w ruchu sieciowym

Jednym z rozwiązań może być dodanie strony Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku do wyjątków bezpieczeństwa w używanym oprogramowaniu lub jego czasowe wyłączenie.

Problem wynika z tego że serwer WWW Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku transparentnie kompresuje pobieraną treść, natomiast oprogramowanie po stronie użytkownika usuwa informacje o kompresji, przez co nie następuje automatyczna dekompresja po stronie klienta. W związku z powyższym istnieje alternatywna metoda odczytu wadliwie pobranych dokumentów. Przy włączonej opcji pokazywania rozszerzeń znanych typów plików (Narzędzia > Opcje folderów w Eksploratorze Windows) należy dopisać rozszerzenie ".gz" (bez cudzysłowów), co w efekcie daje archiwum gotowe do otwarcia przez dowolny program archiwizujący. Archiwum to będzie zawierało żądany dokument.

W razie problemów prosimy o kontakt za pośrednictwem poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Metryka strony

Udostępniający: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Mironowicz Janina - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Wprowadzający: Danuta Brańska

Data wprowadzenia: 2011-04-29

Modyfikujący: Danuta Brańska

Data modyfikacji: 2017-03-06

Opublikował: Danuta Brańska

Data publikacji: 2011-04-29